Töötervishoiu ja tööohutusalased e-koolitused

Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie Read more about Töötervishoiu ja tööohutusalased e-koolitused[…]

töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 24-tunnine soodne

Töökeskkonnavoliniku täiendõpe

Töökeskkonnavoliniku täiendõppe korraldus on paindlik nii regulaarsuse kui sisu osas. Volinik tuleb saata täiendõppele, kui: töökeskkonnas on toimunud olulised muutused, seal vahetatakse tehnoloogiat või töövahendeid (näiteks võetud kasutusele uus tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt töötajate tööohutust); olulised muudatused toimuvad töökeskkonna-alastes õigusaktides (näiteks võiks täiendõpe olla oluline ehitusettevõtte töökeskkonnavolinikule kui muutub määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”); Read more about Töökeskkonnavoliniku täiendõpe[…]