töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 24-tunnine soodne

Töökeskkonnavoliniku täiendõpe

Töökeskkonnavoliniku täiendõppe korraldus on paindlik nii regulaarsuse kui sisu osas. Volinik tuleb saata täiendõppele, kui: töökeskkonnas on toimunud olulised muutused, seal vahetatakse tehnoloogiat või töövahendeid (näiteks võetud kasutusele uus tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt töötajate tööohutust); olulised muudatused toimuvad töökeskkonna-alastes õigusaktides (näiteks võiks täiendõpe olla oluline ehitusettevõtte töökeskkonnavolinikule kui muutub määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”); Read more about Töökeskkonnavoliniku täiendõpe[…]