7. June 2016

Töötervishoiu ja tööohutuse e-koolitused

E-kursus on mugav ja lihtne!

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe e-koolitus 

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppe e-kursus

Õppetöö toimub mugavas e-õppekeskkonnas, kestvusega 4 nädalat.

hind 150 € +km

Koolituse teemad:

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomika

Teadmiste omandamise kontroll testi vormis.

REGISTREERI KOOLITUSELE SIIN

* Kohustuslikud väljad
Aitäh registreerimast! Võtame Teiega peagi ühendust.
13 soovitust, kuidas olla energiline ja tõsta töövõimet
Meie ei jaga su andmeid.