9. January 2017

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti täiendõppe e-kursus

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti täiendõppe kursus

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnavolinikud peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.

E-koolitusel käsitletavad teemad:
1. Töökeskkonna ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes
– sisekontrolli korraldus
2. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
– õigusaktid, milliseid on vaja teada ja kust neid leida
3) Töötajate juhendamine
– ohutussüsteemi loomine
4) Töökeskkonna ohutegurid
– keemilised, bioloogilised, füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
– isikukaitsevahendite kasutamine
5) Töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava
– töökeskkonna riskide hindamine
– töökoha ergonoomika
6) Tööõnnetused ja kutsehaigused
– tööõnnetusest teatamine, teabe liikumine
– tööõnnetuste põhjused
– tööõnnetuse uurimine
7) Töötajate tervisekontroll
– tervisekontrolli korraldamine ettevõttes ja andmete säilitamine

E-koolituse läbimisel osaleja: 
– teab töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlust;
– oskab kirjeldada töökeskkonna ohutegureid;
– oskab hinnata töökeskkonna riske ja koostada tegevuskava riskide vähendamiseks;
– oskab läbi viia sisekontrolli.

Koolituse maht: e-õppe keskkonnas 1 nädal, e-koolitus lõppeb testiga

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (saadetakse osalejale postiga)

Hind: 90+km

Koolitusele registreerimiseks kirjuta: koolitus(at)ergoway.ee või helista 53 422 897

 

REGISTREERI KOOLITUSELE SIIN

* Kohustuslikud väljad
Aitäh registreerimast! Võtame Teiega peagi ühendust.

Proovi ergonoomikat üks nädal TASUTA! Kirjuta ergoway@ergoway.ee :) Peida