9. jaanuar 2017

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti täiendõppe e-kursus

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti täiendõppe kursus

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 21. novembri 2018. a määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutustes” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnavolinikud peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme täienduskoolituse kestuse ja teemad lepivad tööandja ja täienduskoolitusasutuse pidaja kokku, lähtudes tööandja ja töötajate vajadustest.Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.

Töökeskkonnaspetsialisti e-koolitusel käsitletavad teemad:
1. Töökeskkonna ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes
– sisekontrolli korraldus
2. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
– õigusaktid, milliseid on vaja teada ja kust neid leida
3) Töötajate juhendamine
– ohutussüsteemi loomine
4) Töökeskkonna ohutegurid
– keemilised, bioloogilised, füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
– isikukaitsevahendite kasutamine
5) Töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava
– töökeskkonna riskide hindamine
– töökoha ergonoomika
6) Tööõnnetused ja kutsehaigused
– tööõnnetusest teatamine, teabe liikumine
– tööõnnetuste põhjused
– tööõnnetuse uurimine
7) Töötajate tervisekontroll
– tervisekontrolli korraldamine ettevõttes ja andmete säilitamine

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolituse kestus on 24 akadeemilist tundi ja selle õppekava hõlmab järgmisi teemasid:

1) tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
2) tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
3) töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
4) töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
5) töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
6) esmaabi korraldus;
7) tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
8) tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
9) töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

E-koolituse läbimisel osaleja: 
– teab töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlust;
– oskab kirjeldada töökeskkonna ohutegureid;
– oskab hinnata töökeskkonna riske ja koostada tegevuskava riskide vähendamiseks;
– oskab läbi viia sisekontrolli.

Koolituse maht: e-õppe keskkonnas 1 nädal, e-koolitus lõppeb testiga

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (saadetakse osalejale e-mailile või postiga)

Hind: 79+km

Koolitusele registreerimiseks kirjuta: koolitus(at)ergoway.ee või helista 53 422 897

REGISTREERI KOOLITUSELE SIIN

* Kohustuslikud väljad
Aitäh registreerimast! Võtame Teiega peagi ühendust.
SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 10% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.