28. detsember 2016

Tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine

Riiklikku järelevalvet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon. Tööinspektorid külastavad igal aastal tuhandeid ettevõtteid sihtkontrollide ja järelvalve korras.

Kui Teie ettevõtet plaanib külastada Tööinspektsioon ja Teil puuduvad töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad dokumendid, võtke meiega ühendust, aitame need probleemid lahendada! 

 

Aitame ennetada ja lahendada tööinspektsiooni ettekirjutusi ja kontrolliprotokolle:

 1. Töökeskkonnaspetsialisti ja esmaabiandjate määramine, koolitamine.
 2. Töökeskkonnavolinike valimise korraldamine, töökeskkonnanõukogu moodustamine, koolitamine.
 3. Töökeskkonna riskianalüüsi ja kirjaliku tegevuskava koostamine riskide maandamiseks.
 4. Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine (vajadusel).
 5. Sissejuhatava juhendi, tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite ohutusjuhendite koostamine.
 6. Töötajate juhendamiste ja väljaõppe registreerimise dokumenteerimine.
 7. Kasutatavate töövahendite kontrollimise ja hooldust käsitleva dokumentatsiooni koostamine.
 8. Isikukaitsevahendite valiku nõustamine ja väljaandmise registreerimine.
 9. Töötajate tervisekontrolli suunamine.
 10. Sisekontrolli korraldamine.
 11. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine.
 12. Töökorralduse reeglite koostamine.

 

 

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.