9. veebruar 2015

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Tööandja peab regulaarselt hindama töökeskkonnas esinevaid riske ja koostama iga-aastaselt tegevuskava töökeskkonna riskide vähendamiseks. Kõik uued töötajad peavad saama väljaõppe enne tööle asumist. Tööandja peab uute seadmete paigaldamisel ja tööprotsesside muutumisel korraldama töötajatele põhjaliku juhendamise. Tervisekontrolli korraldus on vajalik, et töötajate terviseprobleeme õigel ajal avastada ja neile lahendus leida. Tööandja peab analüüsima kõikide tööõnnetuste põhjuseid ja võtma kasutusele abinõud töökeskkonna parendamiseks.

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktide nõuetele.

Töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisu ja tööülesanded:

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse alase seadusandluse nõuetega.
 2. Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja uuendamine; vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmiste korraldamine.
 3. Riskianalüüsi tulemustel põhineva kirjaliku tegevuskava koostamine, sh ennetusabinõud riskide vältimiseks ja vähendamiseks. Tegevuskava täitmise korraldamine ja jälgimine.
 4. Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest ja riskianalüüside tulemustest.
 5. Töökeskkonnastruktuuride kujundamine: töökeskkonnaspetsialisti määramine, vajadusel koolitustele suunamine; töökeskkonnavolinike valimise korraldamine, koolituste korraldamine, töökeskkonnanõukogu töö juhtimine ja korraldamine.
 6. Esmaabi korraldus ettevõttes: esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine ja nende olemasolu ning nõuetele vastavuse jälgimine, esmaabi andmise eest vast.
 7. Ohutusalase juhendamise läbiviimine töötajatele; vajadusel täiendjuhendamise läbiviimine ja eriväljaõppe korraldamine, tööohutuskoolituste korraldamine.
 8. Töökohtade ergonoomiline hindamine ja sisekoolitused.
 9. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimine ja uurimine.
 10. Vajalike tegevuste korraldamine õnnetusjuhtumi või õnnetusohu korral.
 11. Tehtavale tööle ja seadmetele vormistatud ohutusjuhendite täiendamine ja muutmine vastavalt vajadusele.
 12. Ettevõtte esindamine töökeskkonna ja –ohutuse alastes küsimustes nii Tööinspektsioonis kui ka teistes ametiasutustes.
 13. Muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete kuuluvate ülesannete täitmine, mida ettevõtte spetsiifika ja/või seadusandlus nõuab.

Töökeskkonnaspetsialist ettevõttest puudu, aga keegi töötajatest ei soovi lisaülesandeid? Võta meiega ühendust (info(at)ergoway.ee), pakume diplomeeritud töökeskkonna spetsialisti Teie ettevõtte hüvanguks.

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.