4. veebruar 2015

ETTEVÕTTEST

Ergoway OÜ on Tartu Ülikooli spin-off ettevõte, mis pakub ergonoomika ja töötervishoiu valdkonna teenuseid. Meie kõik töötajad on erialase kõrgharidusega spetsialistid. Meil on pikaajalised kogemused töökeskkonna-alaste dokumentide koostamisel, pakume koolitusi ja ergonoomilisi tooteid. Ergonoomika on teadus inimesele kõige mugavamatest tegevusviisidest, töövahenditest ja töökeskkonnast mis tagavad töötegevuse võimalikult suure efektiivsuse ja turvalisuse. Selle eesmärgi saavutamiseks pakume ettevõtetele töökohtade ergonoomilist hindamist, teaduspõhiseid ergonoomilisi töövahendeid ja korraldame koolitusi.
Kõik töökohad ergonoomiliseks! 🙂

Töötervishoiu ja tööohutuse aluseks on ennetus ehk tervislike ja turvaliste töötingimuste loomine ja rakendamine. Seda saab teha vaid tööandjate ja töötajate koostöös, kusjuures tööandja ülesandeks on luua ohutu töökeskkond. Turvaline töökeskkond ja ohutu töötamine algab hoolivast suhtumisest ning soovist teada ja järgida iga päev töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Turvaliste töökohtade loomisega saab abiks olla Ergoway.

Ergoway OÜ on registreeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris (majandustegevusteade nr STV000010) mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse pakkujana.

Ettevõtte visioon:  Sinu tee ergonoomilise töökeskkonnani!

Ettevõtte missioon: Teaduspõhine ergonoomiline töökeskkond igale töötajale!

Ergoway tegeleb töötervishoiualane dokumentatsiooni koostamise ja nõustamisega (töökeskkonna riskianalüüs, ohutusjuhendid, töökeskkonnaspetsialisti teenus); koolitustega (ergonoomika koolitused, videokoolitused ettevõtetele, kodukontori ergonoomika koolitused onlines, töökeskkonnavoliniku  väljaõpe / täiendõpe, töökeskkonnaspetsialisti väljaõpe / täiendõpe e-koolituse vormis); parimate ergonoomiliste toodete ja lahenduste pakkumisega.

Tööhügieeniteenused: tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

Ergonoomika teenused:

  • tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel;
  • tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi;
  • töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele.

Tööpsühholoogiateenused: tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks.

Meie teeninduspiirkond on üle Eesti.

Muuda Sinagi enda töökeskkond ergonoomiliseks 🙂

#ergonoomika #ergonoom #mugav #töökeskkond

Me hoolime oma klientidest:

  1. Lahendused kohe ja nüüd!
  2. Kogemused aastast 2006
  3. Paindlik lähenemine 🙂

#ergoway #ergonoomika #ergonoom #triinusirge #unitartu #spinoff #terevisioon

Koostööpartnerid

Ergoway OÜ on Tartu Ülikooli spin-off ettevõte ehk teadusmahukas hargettevõte

Töökeskkonna füüsikalised mõõtmised, mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid. 

Bioloogiliste ohutegurite mõõtmine (õhuanalüüsid, hallitusseened, majavamm jt). Mükoloog Ave Sadam. 

Füsio-, manuaal-, tegevusterapeut, kiropraktik Priit Kõrve on töötanud taastusravi valdkonnas üle 20 aasta. Registreeri vastuvõtulehttps://www.terveselg.ee/ Asukoht: Toompuiestee 17A sisehoovis, Tallinn

Privaatsuseeskirjad ja isikuandmete töötlemine

Ergoway OÜ is Estonian company which helps fulfil the occupational health and safety requirements in other companies. Everyone, in our personal, are high graded specialists, who every day works on analysing different safety documentation and developing new and more effective ways for receiving information on working environment hazards.

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.