Töökeskkonnavoliniku täiendõpe

Töökeskkonnavoliniku täiendõppe korraldus on paindlik nii regulaarsuse kui sisu osas.

töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 24-tunnine soodne

Volinik tuleb saata täiendõppele, kui:

  1. töökeskkonnas on toimunud olulised muutused, seal vahetatakse tehnoloogiat või töövahendeid (näiteks võetud kasutusele uus tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt töötajate tööohutust);
  2. olulised muudatused toimuvad töökeskkonna-alastes õigusaktides (näiteks võiks täiendõpe olla oluline ehitusettevõtte töökeskkonnavolinikule kui muutub määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”);
  3. täiendõpet peavad vajalikuks kas tööinspektor, töökeskkonnanõukogu või töökeskkonnavolinik ise.

Täiendõpe võib olla ka asjakohane olukorras, kus volinikuks valitakse töötaja, kes on juba varem mõnes teises ettevõttes töökeskkonnavoliniku rolli täitnud ning väljaõppe läbinud. Mõistlik on siiski töökeskkonnavolinikule korraldada täiendõpet teatud perioodi järel, näiteks 4 aasta tagant. Iga kord kui töökeskkonnavolinik valitakse ametisse oleks kasulik teadmisi uuendada.

Kiire töö- ja elutempo sunnib meid otsima mugavamaid lahendusi. Ergoway pakub koolitusi e-õppe vormis, kus osalejal on võimalik omandada teadmisi just talle kõige sobivamal ajal ja meeldivamas kohas.

Töökeskkonnavoliniku täiendõppe e-kursus

E-koolitusel käsitletavad teemad:
1. Töökeskkonna ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes
– sisekontrolli korraldus
2. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
– õigusaktid, milliseid on vaja teada ja kust neid leida
3) Töötajate juhendamine
– ohutussüsteemi loomine
4) Töökeskkonna ohutegurid
– keemilised, bioloogilised, füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
– isikukaitsevahendite kasutamine
5) Töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava
– töökeskkonna riskide hindamine
– töökoha ergonoomika
6) Tööõnnetused ja kutsehaigused
– tööõnnetusest teatamine, teabe liikumine
– tööõnnetuste põhjused
– tööõnnetuse uurimine
7) Töötajate tervisekontroll
– tervisekontrolli korraldamine ettevõttes ja andmete säilitamine

E-koolituse läbimisel osaleja: 
– teab töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlust;
– oskab kirjeldada töökeskkonna ohutegureid;
– oskab hinnata töökeskkonna riske ja koostada tegevuskava riskide vähendamiseks;
– oskab läbi viia sisekontrolli.

Koolituse maht: e-õppe keskkonnas 1 nädal, e-koolitus lõppeb testiga

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritav tunnistus (saadetakse osalejale postiga)

Hind: 90+km

Koolitusele registreerimiseks kirjuta: koolitus@ergoway.ee või helista koolitusjuhile 53 422 897

Ergoway OÜ töötajad on kõik erialase kõrgharidusega, pikaajaliste kogemustega töökeskkonna spetsialistid-praktikud.

Kui aga oled kindel, et soovid osaleda kontaktkoolitusel, siis võta meiega ühendust (koolitus@ergoway.ee). Pakume kooliusi Tartus Tähe 114c Ergoway mugavates koolitusruumides või tuleme ise teie juurde ettevõttesse (kui on rohkem osalejaid kui 5).

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.