Töötervishoiu ja tööohutusalased e-koolitused

Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest.

Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”.

 

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe e-koolitus

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppe e-kursus

Õppetöö toimub mugavas e-õppekeskkonnas, kestvusega 4 nädalat.

 

töötervishoiu ja tööohutuse koolitus 24-tunnine soodne

Koolituse teemad:

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomika

Teadmiste omandamise kontroll testi vormis.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Tööinspektsiooni poolt aktsepteeritav tunnistus (saadetakse osalejale postiga)

Hind: 150+km

Koolitusele registreerimiseks kirjuta: koolitus@ergoway.ee või helista meie koolitusjuhile 53 422 897

Ergoway OÜ töötajad on kõik erialase kõrgharidusega, pikaajaliste kogemustega töökeskkonna spetsialistid-praktikud.

Kui aga oled kindel, et soovid osaleda kontaktkoolitusel (24-tunnine), siis võta meiega ühendust (koolitus@ergoway.ee). Pakume kooliusi Tartus Tähe 114c Ergoway mugavates koolitusruumides või tuleme ise teie juurde ettevõttesse (kui on rohkem osalejaid kui 5). Koolitusi saame korraldada erinevatel päevadel, mitte 3 tööpäeva järjest. Paindlikkus ennekõike!

SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.