12. märts 2015

TEENUSED

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS (töökeskkonna riskide hindamine, töökeskkonna ohutegurite mõõtmine, töötajate tervisekontrolli suunamise alusdokument, soovitused ja ettepanekud riskide vähendamiseks töökeskkonna parendamise eesmärgil)
TÖÖTERVISHOIU DOKUMENDID (töökeskkonna riskianalüüs, tegevuskava, sisekontroll, ohutusjuhendid ametitele ja seadmetele, juhendamiste registreerimine, isikukaitsevahendite väljastamise registreerimine, tervisekontrolli korraldus)
ergoway ergonoomika triinu sirge triinusirge ergodisain ergonoom ergolaud ergonoomika töötervishoid töökeskkond mugav sadultool salli tool kontor kodukontor töökeskkonnaspetsialist
TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS (kõrgharidusega professionaal tegeleb töötervisehoiu ja tööohutusega teie ettevõttes)
TÖÖINSPEKTSIOONI ETTEKIRJUTUSTE LAHENDAMINE (riikliku järelevalve poolt töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuete täitmine, tööinspektori kontrolliprotokollide lahendamine)
ERGODISAIN (Muuda töö tõhusamaks ja töötajatele mugavamaks ergonoomika abil. See toob kaasa tervise parenemise ja töövõime tõusu, seega otsene kasu tööandjale, sest töötulemused on efektiivsemad ja kasv suurem. Terved, võimekad ja rahulolevad töötajad aitavad saavutada parimaid tulemusi. Meil on pikaajaline kogemus töökohtade ja tööviiside ergonoomika hindamiseks ja ergonoomika juhendmaterjalide koostamiseks. Meilt saad teaduspõhiseid soovitusi töökohtade ergonoomilisemaks kujundamiseks. Nõustajateks on sertifitseeritud ja kõrgharidusega ergonoomika spetsialistid.)
TÖÖKOHTADE ERGONOOMIKALINE HINDAMINE (töökohtade kohandamine töötajale sobivaks ergonoomilise analüüsi abil, ergonoomiliste toodete soovitamine ja konsultatsioon, töökohtade kujundamine ergonoomiliseks ja ergodisain)
virtuaalne ergonoom püsikodus töö kodus õppimine kodusergonoomika kodukontor
KOOLITUSED (e-koolitused, ergonoomika koolitused ettevõttes, avalikud esinemised, nõustamine virtuaalselt, koolitused Zoomis jm. Koolitajaks Euroopa Ergonoom Triinu Sirge, MSc, Eur.Erg.)
KODUKONTORIS TÖÖ (konsulatsioon, virtuaalne ergonoom, parimad lahendused kodukontori keskkonda, kodukontori ergonoomika, laste õppimisergonoomika, kaugtöö)
SOOVID, ET SU TÖÖKOHT OLEKS MUGAV JA TERVISESÕBRALIK?

LIITU UUDISKIRJAGA, ET OLLA KURSIS SOODSATE JA KVALITEETSETE ERGONOOMIKAPAKKUMISTEGA

 

LIITUMISEL SAAD OMA ESIMESELT OSTULT 7% SOODUSTUST

Meie ei jaga su andmeid.