12. March 2015

TEENUSED

Töökeskkonna riskianalüüs (töökeskkonna riskide hindamine, töökeskkonna ohutegurite mõõtmine, töötajate tervisekontrolli suunamise alusdokument, soovitused ja ettepanekud riskide vähendamiseks töökeskkonna parendamise eesmärgil)

Töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamine (töökeskkonna riskianalüüs, tegevuskava, sisekontroll, ohutusjuhendid ametitele ja seadmetele, juhendamiste registreerimine, isikukaitsevahendite väljastamise registreerimine, tervisekontrolli korraldus)

Töökeskkonnaspetsialisti teenus (tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse alase seadusandluse nõuetega, näiteks töökeskkonna riskianalüüside koostamine, ohutusjuhendite koostamine, sisekontrolli korraldamine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine, esmaabi korraldus, töökeskkonnavolinike valimine jm)

Töökohtade ergonoomikaline hindamine (töökohtade kohandamine töötajale sobivaks ergonoomilise analüüsi abil, ergonoomiliste toodete soovitamine ja konsultatsioon, töökohtade kujundamine ergonoomiliseks).

Ergodisain. Muuda töö tõhusamaks ja töötajatele mugavamaks ergonoomika abil. See toob kaasa tervise parenemise ja töövõime tõusu, seega otsene kasu tööandjale, sest töötulemused on efektiivsemad ja kasv suurem. Terved, võimekad ja rahulolevad töötajad aitavad saavutada parimaid tulemusi. Meil on pikaajaline kogemus töökohtade ja tööviiside ergonoomika hindamiseks ja ergonoomika juhendmaterjalide koostamiseks. Meilt saad teaduspõhiseid soovitusi töökohtade ergonoomilisemaks kujundamiseks. Nõustajateks on sertifitseeritud ja kõrgharidusega ergonoomika spetsialistid.

Tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine ja ennetamine (riikliku järelevalve poolt töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuete täitmine, tööinspektori kontrolliprotokollide lahendamine)

Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine koostöös akrediteeritud laboriga (mikrobioloogilised ohutegurid, õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, ventilatsioon, müra, töökoha valgustus, vibratsioon, keemilised ohutegurid jm)

Koolitused (töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppe 24- tunnine kursus ja e-kursus, töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe e-kursus, ergonoomika koolitused)

13 soovitust, kuidas olla energiline ja tõsta töövõimet
Meie ei jaga su andmeid.