12. March 2015

TEENUSED

Töökeskkonna riskianalüüs (töökeskkonna riskide hindamine, töökeskkonna ohutegurite mõõtmine, töötajate tervisekontrolli suunamise alusdokument, soovitused ja ettepanekud riskide vähendamiseks töökeskkonna parendamise eesmärgil)

Töötervishoiualase dokumentatsiooni koostamine (töökeskkonna riskianalüüs, tegevuskava, sisekontroll, ohutusjuhendid ametitele ja seadmetele, juhendamiste registreerimine, isikukaitsevahendite väljastamise registreerimine, tervisekontrolli korraldus)

Töökeskkonnaspetsialisti teenus (tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse alase seadusandluse nõuetega, näiteks töökeskkonna riskianalüüside koostamine, ohutusjuhendite koostamine, sisekontrolli korraldamine, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine, esmaabi korraldus, töökeskkonnavolinike valimine jm)

Töökohtade ergonoomikaline hindamine (töökohtade kohandamine töötajale sobivaks ergonoomilise analüüsi abil, ergonoomiliste toodete soovitamine ja konsultatsioon, töökohtade kujundamine ergonoomiliseks)

Tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine ja ennetamine (riikliku järelevalve poolt töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide nõuete täitmine, tööinspektori kontrolliprotokollide lahendamine)

Töökeskkonna ohutegurite mõõdistamine koostöös akrediteeritud laboriga (mikrobioloogilised ohutegurid, õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, ventilatsioon, müra, töökoha valgustus, vibratsioon, keemilised ohutegurid jm)

Koolitused (töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu ja tööohutusalane väljaõppe 24- tunnine kursus ja e-kursus, töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe e-kursus, ergonoomika koolitused)

Proovi ergonoomikat üks nädal TASUTA! Kirjuta ergoway@ergoway.ee :) Peida